Aktualności

01 06 2011

18 autoryzowanych dystrybutorów maszyn i sprzętu budowlanego
5 producentów maszyn i sprzętu budowlanego
4 dystrybutorów opon, podzespołów i materiałów pędnych do maszyn
3 firmy leasingowe
2 pisma branżowe
1 ośrodek szkolenia operatorów maszynStrona Główna


Kilka słów o nas

Zrzeszamy autoryzowanych dystrybutorów i producentów maszyn budowlanych.

Reprezentujemy branżę maszynową wobec organów administracji państwowej i samorządowej.

Udzielamy firmom budowlanym bezpłatnych informacji o poszukiwanych maszynach i urządzeniach.

Prowadzimy Biuro Rzeczoznawców Technicznych w zakresie wyceny maszyn budowlanych i oceny ich stanu technicznego.

Opracowujemy raporty na temat maszyn budowlanych w Polsce.